Komunikator

Zarejestruj się! | Nie pamiętasz hasła lub loginu?

Login

Hasło

Polityka prywatności

Serwis Sexowni.pl którego wyłącznym właścicielem jest firma Liberty Media z siedzibą w Darłowie, NIP: 669-173-62-43; REGON: 331035090, przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności odwiedzających go użytkowników. Polityka prywatności na stronach internetowych Sexowni.pl jest udostępniana wszystkim zainteresowanym.
Liberty Media jako administrator danych osobowych serwisu Sexowni.pl, dba o najwyższe bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Są one szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane osobowe przetwarzane są przez Liberty Media zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem portalu społecznościowego. Liberty Media zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych serwisu Sexowni.pl został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

Kwestie techniczne

Korzystający z serwisu Sexowni.pl pozostaje anonimowy tak długo, aż sam nie zdecyduje inaczej. Dane zawarte w logach systemowych zbieranych przez serwis Sexowni.pl mogą zawierać różne informacje, np. adres IP, dzięki któremu można ustalić skąd nastąpiło połączenie. Informacje te są wykorzystywane przez Administrtora w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie praw firmy Liberty Media, próba włamania lub działanie na szkodę serwisu. Serwis Sexowni.pl stosuje tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Cookies jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce WWW, jednak może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług serwisu Sexowni.pl. Cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze stron i podserwisów Sexowni.pl przez użytkowników.

Bezpieczne logowanie

Logowanie użytkownika do profilu następuję przy użyciu połączenia szyfrowanego SSL, co zapewnia użykownikom portalu maksimum bezpieczeństwa.

Marketing

Serwis Sexowni.pl może organizować konkursy dla swoich użytkowników. W takich przypadkach dane kontaktowe użytkowników mogą być wykorzystywane do kontaktu z nimi (np. aby powiadomić ich o wygranej). Adresy użytkowników mogą być dodawane do listy adresowej, wykorzystywanej przy promocji kolejnych konkursów i innych przedsięwzięć marketingowych. Skrócone bądź ocenzurowane nazwiska zwycięzców, ich loginy, imiona, wiek oraz/lub nazwy miejscowości mogą ponadto być wykorzystane na stronie zwycięzców konkursów. Serwis Sexowni.pl może dostarczać swoim użytkownikom informacje komercyjne firm trzecich (tzw. mailingi) bez fizycznego udostępniania bazy adresów e-mail. Serwis Sexowni.pl może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach WWW serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym. Dane mogą być także wykorzystywane w celu publikacji na witrynie oraz w ogólnodostępnych czasopismach i witrynach internetowych jedynie w postaci informacji zbiorczych i bez zgody użytkowników nie są udostępniane w innej formie. Zestawienia takie nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Usunięcie konta

Serwis Sexowni.pl umożliwia całkowite usunięcie swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Liberty Media. W tym celu należy po zalogowaniu w ustawieniach wybrać opcję „Usuń konto” i wykonać następujące po sobie wskazania w celu usunięcia konta (usunięcia profilu) Użytkownika. Po dopełnieniu formalności konto (a wraz z nim dane osobowe), zostanie nieodwracalnie usunięte z bazy danych serwisu, o czym użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem.

TWOJE PRAWA:

Prawo dostępu

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. My jesteśmy zobowiązani do udzielenia stosownych informacji w bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji 1 miesiąc, nie dłużej niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach.

Prawo sprostowania

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych. 

Prawo ograniczenia przetwarzania

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Twoje żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego. 

Prawo sprzeciwu

W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się  na nadrzędność twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

Prawo do bycia zapomnianym

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.

Prawo do przenoszenia danych

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt z Sexowni.pl

Wszelkie pytania dotyczące regulaminu serwisu Sexowni.pl, polityki prywatności oraz korzystania z serwisu należy kierować e-mailem pod adres: kontakt (małpa) sexowni.pl link


O nas | Regulamin | Polityka ochrony prywatności | FAQ/Pomoc | Reklama | Kontakt z nami
Copyright © 2010 Liberty Media | Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu